FLISERENS

Med skiftende årstider og klima kommer dine belægningsfliser hurtigt til at se beskidte, misfarvede og grimme ud – blandt andet af alger. Det kan Rask & Rum afhjælpe. Vi holder dine belægningsfliser pæne og giver dem længere levetid.

I forhold til alger kan man enten algebekæmpe eller algerense. Ved algebekæmpelse behandler og løsner vi skidtet, som bliver skyllet væk, når det regner – det kan tage fra en uge op til et år, før det er helt rent, og gentagne behandlinger er normalt nødvendigt. Ved algerens bruger vi højtryksrens, som betyder, at algerne er væk med det samme.

Rask & Rum kan imprægnere alle fliser  – og for den optimale levetid anbefaler vi et serviceabonnement, som indebærer, at vi kommer og overfladebehandler dine fliser hvert eller hvert andet år. Med den løsning forbliver dine overflader tørre, rene og pæne i op til 10 år, hvorefter den pågældende overflade skal imprægneres igen.

Før Fliserens

Se denne video inden Peter går igang

Efter Fliserens

Her har Peter renset fliserne

Pæne Fliser igen

Ved at afrense fliserne med roterende højtryk beskadiges fliserne ikke

Efterfølgende kan de imprægneres så hyppigheden for hvor ofte de skal renses øges betydeligt