JORD

Rask & Rum har en stab af højt kvalificerede med-arbejdere, samt en moderne og alsidig maskinpark, som gør det muligt for os at udføre de fleste typer af opgaver indenfor jord-, kloak,- beton og mindre anlægs opgaver.

 

Omfangsdræn

Opgravning langs med sokkel, som udbedres for huller, tætnes. Der opsættes grundmursplader for sikring mod regnvand og der afsluttes med omfangsdræn, som tilsluttes eksisterende regnvandskloak

Sokkel på nyt hus

Her anvendes F-sokkel, som er en energieffektiv og tidsbesparende måde at lave sokkel på til lavenergihuse. Der støbes ikke betonsokkel, men gulv og sokkel støbes ud i et. Der er således ingen kuldebro i sokkel

Anlægsarbejde

Her udjævning af grus før lægning af havefliser. Her er det en stor indkørsel, som efterfølgende får lagt 10 cm betonfliser