Kloak

Rask & Rum er ikke autoriseret kloakmester. Vi har gode og stabile samarbejdspartnere til dette

Men ofte hænger renovering eller nyetablering naturligt sammen med vores arbejde og vi forestår koordineringen så det ikke berører kundens hverdag

 

Dræn langs med husfacade

Selv ved huse uden kælder kan der være problemer med indtrængende vand

Her ligger vi en drænsslange ned langs med husets facade så opstigende grundfugt fjernes før det trænger ind i husets gulve

Hus kloak

Her ligger vi nyt kloak i toiletbyging

Indføringen er ført igennem udsparing i sokkel

Regnvandsledninger

Udvendigt omkring huset er det vigtigt at regnvandet føres effektivt væk fra ejendommen

Og enten til faskiner i terræn eller til offentlig kloaksystem